Rekrutacja

Jeśli pragniesz pogłębić swoje poznanie Boga i Jego Słowa, umocnić relację z Bogiem,
stać się bardziej użytecznym i owocnym w służbie dla Pana 
to serdecznie zapraszamy Cię do nauki w Seminarium.

Nasze Seminarium ukończyło już ponad 400 absolwentów. Wielu z nich służy Kościołowi Pana Jezusa Chrystusa, jako: kaznodzieje, ewangeliści, pastorzy, starsi, liderzy młodzieżowi oraz nauczyciele szkółki niedzielnej.

Wspólne społeczności w czasie spotkań seminaryjnych, dyskusje, wykłady i ćwiczenia sprawiają, że nasi studenci nie tylko zdobywają wiedzę biblijną i teologiczną, ale także inwestują w swój duchowy rozwój.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów w siedzibie Uczelni:

  • ankieta (pobierz ankietę),
  • opinia pastora
  • dwa zdjęcia formatu jak na dyplom.

Nauka w Seminarium trwa dwa lata i podzielona jest na cztery semestry. W każdym semestrze odbywają się dwa spotkania trwające trzy dni (od czwartku do soboty). Spotkania seminaryjne odbywają się w miesiącach: luty lub marzec, maj, sierpień lub wrzesień, listopad.

Warunki przyjęcia do Seminarium:

  • wiek min. 18 lat
  • staż wiary min. 1 rok po chrzcie
  • pozytywna opinia pastora
  • złożenie wymaganych dokumentów

Ofiara za naukę w Seminarium wynosi 450 zł. za semestr (obejmuje opłaty za noclegi, wyżywienie
i koszty administracyjne). Ofiara za korzystanie z biblioteki wynosi 50 zł - płatna jednorazowo.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
33/854 51 56, 606 336 912, 503 769 057, 507 402 067

Serdecznie zapraszamy!

dodane przez: pastor Andrzej Luber, 2019.03.01